Dashboards zijn te gebruiken door verschillende onderdelen van de organisaties betrokken bij een project. Voor de verkoop bijvoorbeeld voor antwoorden op vragen zoals: Worden algemene targets gehaald? Hoe presteren individuele medewerkers? en voor marketing: Wat zijn de succesfactoren, zijn aan alle voorwaarden voldaan en in welke mate komen obstakels voor. Maar ook voor de individuele medewerker kent het toepassingen, zoals het bijhouden van processen, die eventueel efficiënter kunnen worden gemaakt, of het monitoren van de eigen productiviteit in een bepaalde periode.
Wat wij kunnen leveren ligt voorbij de fantasie van de klant.
 • Snelle inzage in de huidige projectstatus
 • Design in overeenstemming met de corporate identity
 • Beveiligde toegang op voor opdrachtgever, uitvoerende partijen en klanten
 • Grensloze functionaliteit

Het Custom aspect

Een Dashboard ‘Custom’ maken heeft als voordeel dat alle processen die specifiek van belang zijn op een specifieke manier vormgegeven kunnen worden. Complexe calculaties of data uit meerdere bronnen kunnen samengevoegd weergegeven worden. Ontwerp, weergave en mogelijkheden zijn slechts beperkt door fantasie en verbeeldingskracht.

Redenen voor een Custom oplossing

 • Geen beperkingen. Zo zijn licenties, gebruikers aantallen en rechten, Software en installaties en beperkingen in de hoeveelheid data niet van toepassing. (t.o.v. een BI tools als Power BI, Zohoo, ClickView etc)
 • Volledige zeggenschap over functionaliteit en design vanaf de start, geen standaard framework waar binnen de lijntjes getekend moet worden. Creatieve en functionele vrijheid.
 • Geen extra specialisten benodigd voor aanpassingen en updates, alles centraal bij 1 partij.
 • Volledig in de stijl van een product(categorie) of organisatie om de uitstraling te bewaken.

Redenen om geen Custom oplossing te kiezen

 • Er zijn vooraf geen of slechts deels bekende KPI’s. Indien een projectopzet een nieuwe dienst of product(categorie) betreft zal vaak gekozen worden voor een snelle leercurve waarbij ook de rapportage behoefte- en inhoud evolueert tijdens de uitvoering.
 • Wensen en eisen dienen vooraf gedefinieerd te zijn. Flexibiliteit na oplevering is veel beperkter dan met een BI tool.
 • Te weinig know-how of te veel stake-holders binnen een projectteam om goed product-ownership te kunnen leveren.